Kategorier
Varmepumpe

Ventilasjonsvarmepumpe

Ventilasjonspumpe er et godt alternativ når du vurderer varmepumpe til din nye eller renoverte bolig.

En ventilasjonsvarmepumpe leverer balansert ventilasjon gjennom to kanalsystemer. Det ene forsyner boligen med oppvarmet frisk luft og det andre trekker ut den brukte og tunge inneluften. Ettersom dette er avhengig av at et ventilasjonssystem kan bygges inn i huset fungerer det best i nye bygg eller i bygg som skal renoveres.

Fordeler

Ettersom brukt luft har stabil og høy temperatur jevnt over så vil boligen normalt sett holde mellom 18 og 25 grader, alt etter hva folket som bor i boligen ønsker. Hvis du har en bolig med en gammel elektrisk varmtvannsbereder og lite mekanisk ventilasjon, kan dette være en gunstig løsning. Denne typen pumpe er også et veldig bra alternativ til en separat varmesentral med bereder, ventilasjon og automatikk. Passer gjerne bra i bygg med flere boliger, som for eksempel blokk eller bygård. Denne formen for varmepumpe vil sørge for enorme besparelser på energi, som kommer alle i boligen til gode.

Ventilasjonsvarmepumpe gir godt innneklima.
En ventilasjonsvarmepumpe Lever balansert ventilasjon og gir godt inneklima.

Ulemper

Det er begrensninger på hvor mye varme du kan få ut av en ventilasjonsvarmepumpe ettersom det er begrenset med luft i en bolig. Derfor kan det være nødvendig med andre varmeelementer når det er veldig kaldt ute. Denne formen for pumpe er best å installere i en bolig som er under oppføring eller i en bolig som er under renovering. I noen boliger må man gjerne ha et eget pipeavtrekk eller frisklufttilførsel til et eventuelt ildsted fordi avtrekksventilasjonen skaler undertrykk.

Installasjon og plassering

Det er veldig viktig at man her velger en godkjent elektroinstallatør som jobber med nettopp varmepumper, for dette er et veldig komplisert fagfelt. Varmepumper må dessuten kobles til en jordet kurs med jordfeilbryter og de fleste leverandører av varmepumper har med seg elektrikere på laget, nettopp for sånne situasjoner.

Selve varmepumpen på stå i nærheten av et sluk og den må stå slik at det er lett for å komme til i forbindelse med rengjøring. Varmepumpen er på størrelsen med et høyt kombiskap.