Kategorier
Varmepumpe

Varmepumpeservice er viktig

Å investere i varmepumpe gjør at energiforbruket går ned, men for at varmepumpen skal fungere optimalt er varmepumpeservice viktig. Noe kan du gjøre selv, annet må du få en kvalifisert arbeider til å gjennomføre.

Regelmessig vedlikehold som du bør gjennomføre er å rense filteret i varmepumpen med jevne mellomrom. I varmepumpen er det som regel to forskjellige filter, et grovfilter og et finfilter. Grovfilteret er det første du ser når du åpner varmepumpen, dette filteret er laget for å stoppe de største partiklene slik som hår. Dette filteret må derfor rengjøres oftere, gjerne hver andre uke. Du vasker det enkelt i lunket vann eller støvsuger det, men du kan også benytte en rensespray. Rensespray kan du få kjøpt, eventuelt lage din egen med vann og zalo. En annen viktig del av vedlikeholdet er å bytte selve filteret (finfilteret) – noe som gjøres i forbindelse med varmepumpeservice. Finfilteret har som oppgave å stoppe mindre partikler som støv, eller å fjerne lukt.

Leverandører av varmepumper anbefaler at service gjennomføres hvert andre til tredje år av en kvalifisert, autorisert forhandler. Selve varmepumpeservicen tar ikke lenger tid enn 1 til 2 timer, litt avhengig av hva som skal gjøres. Det er mange fordeler med å gjennomføre en grundig service. Varmepumpens levetid forlenges og det blir mindre slitasje. I tillegg vil effekten av varmepumpen være optimal og man får utnyttet varmepumpen best mulig, noe som gir deg høyere besparelse på strømforbruket. Varmepumpeservice vil også gi mindre støy fra maskinen og hindre at uønsket lukt fra innedelen dannes.

På varmepumpeservice så sjekkes innedelen ved å demontere dekselet fra innedelen. Videre rengjøres det i registeret, på viftehjulene, og på kontroll og dreining. Det legges nytt fett på endelagerets viftehjul etter rengjøringen, og deretter sjekker man viftemotoren og spjeldet. Til slutt byttes batteriene til fjernkontrollen. Når det gjelder utedelen så åpnes også dekselet her, deretter rengjør man ved å vaske og bruke såpespray på rørkoblingene. Det kontrolleres for lekkasjer eller oljesøl. Videre kontrollerer man den 4-veis ventilen, varmekabelen i bunnpannen, isolering og limskjørtet på alle rør. Til slutt setter man på varmepumpen for å måle hvordan den er i drift. Dersom det oppdages feil vil varmepumpeservicen kunne ta lenger tid, eller det vil avtales ny tid når spesialisten kommer tilbake.