Kategorier
Varmepumpe

Varmepumpeservice er viktig

Å investere i varmepumpe gjør at energiforbruket går ned, men for at varmepumpen skal fungere optimalt er varmepumpeservice viktig. Noe kan du gjøre selv, annet må du få en kvalifisert arbeider til å gjennomføre. Regelmessig vedlikehold som du bør gjennomføre er å rense filteret i varmepumpen med jevne mellomrom. I varmepumpen er det som regel […]

Kategorier
Varmepumpe

Service av varmepumpe

Det kan noen ganger være nødvendig å få service på varmepumpen, så sørg for at du har en god service avtale på plass. Mange tenker kanskje ikke på at varmepumper også må vedlikeholdes, og slurver gjerne med dette. Det kan være en årsak til at varmepumpen til slutt ikke fungerer optimalt lengre, og dermed må […]

Kategorier
Varmepumpe

Vedlikehold du kan gjøre selv

Finnes det vedlikehold du kan gjøre selv på varmepumpa, for å sikre at den holder lenge? Når man først har fått varmepumpa i hus, så er det viktig å følge opp med vedlikehold. Noe må gjøres omtrent annenhver måned, mens andre ting kan gjøres med ett til to års mellomrom. Det er alt etter hvilke […]