Varmepumpehus på utedel

En varmepumpe har to deler, en innedel og en utedel. Begge er viktig å plassere strategisk for å få best mulig effekt og problemfri drift. Utedelen er som regel enkelt å finne plass til, mens innedelen kan ha sine utfordringer. Man bør derfor tenke på hvor innedelen skal stå først, deretter utedelen. Disse to bør nemlig plasseres så nærme hverandre som mulig. Les mer