Kategorier
Varmepumpe

Service av varmepumpe

Det kan noen ganger være nødvendig å få service på varmepumpen, så sørg for at du har en god service avtale på plass.

Mange tenker kanskje ikke på at varmepumper også må vedlikeholdes, og slurver gjerne med dette. Det kan være en årsak til at varmepumpen til slutt ikke fungerer optimalt lengre, og dermed må man få service på den. Mange av de selskapene som leverer og installerer varmepumper har også gode serviceavtaler på plass. Det lønner seg å ha disse slik at det ikke blir veldig dyrt når det kommer til det punktet at service er nødvendig.

Kan service unngås?

Ja, det kan unngås ganske lenge, om man sørger for å virkelig vedlikeholde varmepumpen. Du må huske at vedlikeholdet ikke bare skal skje på delen inne, utedelen må også vedlikeholdes. Det er kanskje nesten viktigere med delen ute ettersom den er utsatt for norske elementer. EN måte å beskytte den på er å sette et hus i metall eller tre rundt den slik at det ikke kommer så mye vær, vind, partikler inn i maskineriet slik at det blir ruskete.

Gode serviceavtaler for varmepumpe er viktig.
Det er viktig å ha en god serviceavtale på plass når du kjøper varmepumpe.

Er serviceavtale nødvendig?

Nei, det er ikke tvingende nødvendig, men med en serviceavtale så blir det lettere å vedlikeholde varmepumpen. Du kan selvfølgelig gjøre mye vedlikehold selv, men om du har en serviceavtale så får du autoriserte forhandlere og installatører hjem til deg jevnlig for å vedlikeholde og sjekke at alt i maskineriet faktisk går fint.

Om det er slik at varmepumpen plutselig begynner å fungere dårligere så er det greit å finne ut hva årsaken er, da er det best å ringe de som du har serviceavtale med. De kjenner deg og din varmepumpe, de har oversikten over hva de har gjort av service på varmepumpen hvilket gjør dem best rustet til å håndtere nettopp din varmepumpe.