Kategorier
Varmepumpe

Få støtte gjennom Enova tilskudd

Enova støtter flere miljøtiltak. Dersom du nylig har gjennomført enøk tiltak, eller vurderer det, kan det være noen tusen kroner å spare inn ved å søke om Enova tilskudd.

En liten oversikt

Ved installering av varmepumpe kan du få inntil 30 000kr i støtte om det er en væske-til-vann varmepumpe. Ved luft til vann varmepumpe kan du få inntil 20 000 kroner i støtte. Dersom du i tillegg fjerner oljefyr og oljetank kan du få ytterligere 30 000 kroner i støtte. Det kan altså være å anbefale å kombinere flere tiltak når man først er i gang. Videre er det en rekke andre tiltak du kan få stønad for, slik som solfanger og el-produksjon. Dersom du bygger om konstruksjonen for et gammelt hus kan du få hele 150 000kr i støtte. I seg selv er det en kostnadsfull investering, så den støtten kommer godt med.

Husk!

Husk at du må ha kvittering og ellers dokumentasjon på gjennomført tiltak. Samt at tiltaket må være utført av kvalifiserte arbeidere. Enova beregner hvor mye du kan få i støtte ut ifra innsendt dokumentasjon. Du kan ikke sende inn ekstra dokumentasjoner i senere tid eller få ekstra støtte i senere tid, så pass på at du har alt samlet og klart før du sender inn. I tillegg må fakturaen for miljøtiltaket være utsendt til deg som eier av boligen og som registrerer tiltaket. I noen tilfeller, slik som ved varmepumper, kan man få et ekstra beløp til støtte dersom man har installert energimåling i tillegg. Det er derfor viktig at du også sender inn dokumentasjon på dette samtidig. Det samme gjelder for dokumentasjon av fjerning av oljefyr og oljetank.

For å finne ut nøyaktig hvor mye du kan få i Enova tilskudd bør du gå inn på Enova sine sider for full oversikt.

Spar miljøet, spar energi og spar penger!