Kategorier
Varmepumpe

Dette er bergvarme

Bergvarme er energi som er lagret i fjellet, på sjøbunnen eller under gressplenen. Det er altså mange muligheter til å benytte deg av solenergien i bakken, uansett hvilket område du bor i. Ved å benytte deg av bergvarme kan du redusere energiforbruket mye. I tillegg er bergvarme en energikilde som er miljøvennlig, fornybar og gratis.

For å kunne utnytte bergvarmen må du skaffe deg en bergvarmepumpe. Fordi bergvarme er miljøvennlig og det er et miljøtiltak å gjennomføre installasjon av bergvarmepumpe, så støtter Enova anskaffelse av bergvarmepumpe (væske til vann varmepumpe), der du kan få hele 30 000 kroner i støtte. Å installere en væske til vann varmepumpe vil koste fra 120 000 kroner og oppover, avhengig av hvor høy varmeeffektiviteten er. Kostnad for installasjon og boring for å komme til bergvarmen, vil komme i tillegg. Ettersom dette er en svært kostnadsfull investering bør du sjekke flere leverandører for pristilbud, samt referanser. Nøyaktig hvor mye du kan spare inn vil variere ut ifra boligstørrelse og strømforbruk. I en vanlig enebolig som har 25 000 kWh per år, vil du kunne spare 11 100 kWh i året ved installering av bergvarmepumpe. Om strømprisen har en snittpris på 1 kr/kWh vil den totale besparelsen gjennom en varmepumpes levetid på 20 år, bli omtrent 150 000kr.

Gode grunner til å skaffe seg bergvarme er at de bruker mindre energi og mindre direkte bruk av strøm til oppvarming. En bergvarmepumpe har høy varmefaktor gjennom hele fyringssesongen på grunn av stabil og høy temperatur fra varmekilden. I tillegg har bergvarmepumpe anlegget lang levetid og tar lite plass utendørs. Bergvarmepumpen gir ikke bare høy og stabil temperatur med høy varmefaktor gjennom hele året, den kan også gi nesten gratis kjøling i sommer- månedene. Pumpen virker da som aircondition ved at frostvæsken sirkulerer til egen viftekonvektor i boligen.